Acupunctuur M.H. Liem-Lim

Privacyreglement

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt een registratie van uw medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Jericholaan 71A | Rotterdam | (010) 453 22 80